Milsestraat 14, 3053 Haasrode - 016/40.29.14

Praktijkinfo

Voorstelling praktijk

Beiden artsen zijn geconventioneerd en geaccrediteerd. Dit houdt in dat we werken volgens de tarieven goedgekeurd door het RIZIV en deelnemen aan navormingsactiviteiten.

Indien u de praktijk als uw vaste huisartsenpraktijk wenst te kiezen, registreren we uw globaal medisch dossier. Dit houdt in dat wij als arts uw medisch dossier vervolledigen, beheren en opvolgen. Voor u als patiënt heeft dit als voordeel dat u een groter deel van uw raadpleging krijgt terugbetaald van de mutualiteit.

Raadpleging

Om de wachttijd te beperken, werken we louter op afspraak. Een afspraak maken, doet u bij voorkeur via deze website.

MAAK AFSPRAAK

Op de dag zelf zullen steeds nog vrije momenten beschikbaar zijn, zodat u bij ziekte zo snel mogelijk geholpen kan worden. Indien er geen afspraak beschikbaar is dat u past, kan u altijd bellen om te overleggen.

Sportonderzoek

Dr Inge Vandenbempt volgde een bijkomende opleiding tot sportarts. U kan bij haar terecht voor een sportmedisch nazicht of sport gerelateerd advies. Gelieve steeds 2 consultaties na elkaar te maken indien er een ECG (elektrocardiogram van het hart) dient gemaakt te worden, zodat we voldoende tijd hiervoor kunnen nemen.

Cryotherapie

Op woensdag en donderdag kan u wratten laten bevriezen met vloeibare stikstof. Maak hiervoor steeds een afzonderlijke afspraak.

Huisbezoek

In de praktijk zijn we beter voorzien van materiaal en onderzoeksmogelijkheden. We willen u dan ook vragen indien mogelijk altijd op consultatie te komen. Huisbezoeken zijn gereserveerd voor immobiele patiënten en kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden via 016/402914. Gelieve huisbezoeken aan te vragen voor 11 uur.

Afspraken

Voor een efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve volgende regels in acht te nemen :

  • Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dan ook twee afspraken te reserveren.
  • In geval van drukte in de praktijk werken we online met “dringende slotjes”. Deze zijn voorbehouden voor acute pathologieën, dit wil zeggen ziekte of ongeval. Voor het opvolgen van gekende ziektes of het opstellen van herhalingsvoorschriften willen we u vriendelijk vragen een andere afspraak te kiezen.
  • Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere patiënten langer wachten. Als u niet op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren. Op deze manier kunnen andere patiënten verder geholpen worden.
  • Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen. Daarom kan het gebeuren dat u ondanks een afspraak toch nog even moet wachten.
  • Voor het invullen van attesten maakt u een afspraak. Er is hiervoor immers inzage in het dossier en eventueel onderzoek nodig.
  • Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch vervolgonderzoek nodig is.

Info voor medisch vertegenwoordigers

We beperken ons tot het ontvangen van medisch afgevaardigden van geregistreerde geneesmiddelen. U kan zelf online een afspraak maken op momenten gereserveerd voor medisch afgevaardigden. (dit is op vrijdagmiddag.) We voorzien per firma een maximum van 2 bezoekmomenten per jaar.

Telefonisch contactmoment

Om uw arts te spreken en resultaten van testen te bespreken, vragen we u vriendelijk te bellen tijdens het telefonisch halfuurtje dat hiervoor voorzien wordt.

dr. Inge Vandenbempt dinsdag, woensdag en vrijdag 13 – 13.30 uur
dr. Gilbert Vandenbempt maandag en donderdag 13 – 13.30 uur